Loading...
پولیش مخصوص رزین oz

پولیش مخصوص رزین oz

وزن پولیش مخصوص رزین oz d محصول کشور ترکیه 120 میل می باشد

از 1 رای

پولیش مخصوص رزین oz  محصول کشور ترکیه یک پولیش عالی می باشد که می توانید بعد از پوساب 3000 و یا بعد از رزین شاین استفاده نمایید