Loading...
موتور ساعت پایه کوتاه

موتور ساعت پایه کوتاه

ارتفاع پایه کوتاه 11 mm . موتور بدون ثانيه گرد میباشد

از 1 رای