Loading...
چسب رضانیا
چسب رضانیا چسب رضانیا

چسب رضانیا

چسب رضانیا قدرتمندترمیم فلزات خشک شدن اولیه6ساعت.سختی نهایی24 ساعت در دمای بالاید30 درجه سانتیگراد

از 1 رای
کد محصول : 725194
برند : دکتر OZ

چسب رضانیا قدرتمندترمیم فلزات

خشک شدن اولیه 6 ساعت ودرسختی نهایی 24 ساعت در دمای بالای 30 درجه سانتیگراد سرعت خشک شدن نصف می شود

سطحکار عاری از رنگ . زنگ زدگی چربی باشد برای چربی زدایی از استن استفاده شود 

مقاومت حرارتی 260 درجه سانتیگراد بالای 50 درجه سانتیگراد زیرصفر

مقاومت دربرابر اسیدها روغن بنزین وبسیاری ازموادشیمیایی ..